Personvernerklæring

Undertegnede, Semper AS, Vollsveien 9, N-1366 Lysaker (heretter kalt "Semper", "vi" eller "oss") tar personvern på alvor og gir deg derfor følgende erklæring angående innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på vårt nettsted www.organix.no. Tilsvarende gjelder dette også for søk på mobilenheter. Schwartau er den ansvarlige iht. personvernlovgivningen. Våre kontaktopplysninger finner du på slutten av denne erklæringen.

Personopplysninger blir kun innsamlet, behandlet og brukt av oss når det er lovlig eller brukeren har samtykket til innsamlingen av personopplysninger. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger i samsvar med personvernlovgivningen i Tyskland og personvernforordningen i EU.

Merknader om personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere eller kontakte en person. Dette inkluderer for eksempel navn, adresse, e-post eller telefonnummer. I de fleste tilfellene dreier det seg også om en dato som er personlig identifiserbar når det gjelder IP-adressen tildelt hver datamaskin individuelt av en leverandør. Ingen personlig identifiserbar informasjon er informasjon som ikke kan identifisere deg (anonyme data).

Automatisert datalagring via vårt nettsted
Når du åpner nettstedet vårt, sender nettleseren din automatisk data til vår nettserver av tekniske årsaker. Det dreier seg blant annet om:

Dato og klokkeslett for tilgangen,
nettadresse til det henvisende nettstedet,
hentet fil,
mengde sendte data,
vertsnavn på datamaskinen som fikk tilgang (IP-adresse),
nettlesertype og -versjon,
operativsystem.

Informasjonen blir kun lagret for teknisk administrasjon av nettstedet vårt. En videre overføring til tredjeparter forekommer ikke. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere loggdataene i ettertid, dersom det foreligger en begrunnet mistanke om ulovlig bruk på grunnlag av konkrete indikasjoner.

Dine opplysninger
Du kan i utgangspunktet bruke vårt nettsted uten å meddele oss andre personopplysninger. Personopplysninger blir kun samlet inn og lagret når
du sender oss en e-post (e-postadresse, innhold).

Disse dataene brukes kun til å behandle den konkrete saken. Videre behandling skjer bare hvis du har uttrykkelig samtykket.

Informasjonskapsler (cookies)
Vårt nettsted bruker delvis informasjonskapsler. Informasjonskapsler brukes til å gjøre vårt tilbud mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen og i nettleseren din. De fleste av informasjonskapslene vi bruker, er såkalte "øktinformasjonskapsler". De blir slettet automatisk ved slutten av besøket. Andre informasjonskapsler lagres på enheten din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene lar oss gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker nettstedet vårt. Du kan stille inn nettleseren slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler, og at de bare i enkelttilfeller tillates, at de aksepteres for bestemte saker eller generelt utelukkes og det aktiveres automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Ved deaktivering av informasjonskapsler kan funksjonaliteten på nettstedet bli begrenset.

Google Analytics
Dette nettstedet bruker Google Analytics, en web analysetjeneste levert av Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics bruker informasjonskapsler til å analysere bruken av nettstedet vårt. Informasjonen som informasjonskapslene samler inn om din bruk av nettstedet, sendes til en server hos Google i USA og lagres der. Vi bruker Google Analytics med utvidelsen "_anonymizeIp ()", slik at IP-adressene som overføres til Google bare blir behandlet i forkortet tilstand for å utelukke en mulighet for direkte tilordning til en person. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, lage rapporter om aktivitetene på nettstedet, samt levere andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet og Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom dette følger av lov, eller slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil aldri kombinere din IP-adresse med andre opplysninger Google har. Du kan også avslå installasjonen av informasjonskapsler for Google Analytics ved å velge de relevante innstillingene i nettleseren, men vi gjør oppmerksom på at du i dette tilfellet kanskje ikke vil kunne bruke alle funksjonene på nettstedet. Innsamlingen og lagringen av opplysninger for Google Analytics kan når som helst avslås med virkning for fremtiden via en Google-nettleserplugin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).  Mer informasjon om Google Analytics finner du her: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no). Hvis du besøker nettstedet vårt via en mobilenhet, kan du deaktivere Google Analytics ved å klikke på denne koblingen. Ved å aktivere koblingen legger vi inn en informasjonskapsel i nettleseren din, som signaliserer til oss at vi må opphøre med bruken av Google Analytics for enheten din. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner informasjonskapslene i nettleseren eller får tilgang til nettstedet vårt med en annen nettleser, må du gjøre det på nytt. Vær oppmerksom på at Google har sine egne retningslinjer for personvern som er uavhengige av våre. Les Googles personvernerklæring på  https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=sv før du bruker nettstedet vårt.

Andre koblinger
Denne personvernserklæringen gjelder kun vårt nettsted. Nettstedet kan inneholde koblinger til eksterne nettsteder som denne erklæringen ikke gjelder for. Hvis du forlater nettstedet via en kobling, anbefaler vi at du leser personvernerklæringen for hvert nettsted nøye.

Sikkerhet
Vi iverksetter alle lovbestemte tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, ødeleggelse, forfalskning, manipulering og uautorisert tilgang. Vær imidlertid oppmerksom på at ingen Internett-overføring er 100 % sikker eller feilfri. Vi ber deg om å ta hensyn til dette når du bruker dette nettstedet.

Dine rettigheter
Som bruker har du rett til å få informasjon om dine lagrede opplysninger vederlagsfritt. Dette inkluderer retten til å korrigere, sperre eller slette opplysningene vi samler inn. Send forespørselen din via vanlig post til:

Semper AS
Vollsveien 9
N-1366 Lysaker
NORGE

Eller på mail til: info@semper.no

Endringer i personvernerklæringen
Semper forbeholder seg retten til å endre innholdet i denne personvernerklæringen når som helst uten varsel og uten å oppgi noen grunn i samsvar med de lovbestemte personvernbestemmelsene.